De strategie 2011-2016

Uit Top Wiki

Ga naar: navigatie, zoeken

TOP heeft in de eerste vijf jaar van haar bestaan gewerkt volgens een heldere strategie waarbij mild-verwerken, mild-conserveren (o.a. pascalisatie) . en alternatieve eiwitten (o.a. www.ojah.nl) een onderdeel van uitmaakte. De strategie 2011-2016 is neergezet bedacht en uitgeschreven in het najaar van 2011 en met het team gedeeld begin 2012. TOP blijft zich richten op nieuwe technologie platformen waarbij de thema's mild-steriliseren (zie lezingen #TTT waaronder deze) en reststroomverwerking en cascadering centraal staan. De laatste strategie lijn heeft te maken met miniaturisering (het gedistribueerd maken van verwerkingstechniek; bijvoorbeeld 3D food printing).

Deze meer-jaren strategie van TOP is opgesteld na een gedegen analyse m.b.t. tot de verwachte toekomst van onze maatschappij. Parallel aan deze nieuwe strategie 2011-2016 blijven we natuurlijk in de toekomst werken aan de ontwikkeling van applicaties en toepassingen op basis van reeds ontwikkelde technologie platformen. De strategie van TOP b.v. staat beschreven in een document dat alleen voor intern gebruik is. De hoofdlijnen van dit document zijn uitgeschreven en gevisualiseerd via vier filmpjes. Bert Tournois en Wouter de Heij hebben samen met het MT (Joyce, Franka, Aart-Jan) deze meerjaren strategie in einde 2011 opgesteld.

De strategie van TOP positioneert zich nadruk rondom de ontwikkeling van nieuwe (verwerkings)technologie. De (betaalde) dienstverlening (o.a. Food Design) van TOP richt zich heel specifiek op toepassingen (voedselproducten), daarvoor werken wij voor onze klanten tegen een vaste prijs of op uur basis. Bij Food Design en NPD trajecten werken wij graag -maar niet exclusief- samen met The Food Agency. Zowel bij technologie-ontwikkeling als applicatie ontwikkelingstrajecten investeren we soms mee. Daarnaast hebben we een hybride zakelijk model waarbij de vorming van nieuwe bedrijven of joint-ventures (via Holland Food Ventures) ook tot de mogelijkheid behoort.

Inhoud

Cycli van Kondratieff en gedistribueerde werkvormen

Technologie platformen bij TOP

Wat betekent dit voor de vaardigheden van TOPpers?

Samenwerking, Marketing en Communicatie

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen